Resultater

Forsøget blev gennemført fra januar til december 2015 og i alt 379 patienter fra hhv Køge og Vejle Hospital, samt Rigshospitalet deltog. CONSORT Flowdiagram.

Tildelingen af gruppe foregik ved lodtrækning vha et computersystem, således at alt var blindet for hele personalegruppen, forskergruppen og deltagerne. Lodtrækningen var en succes, forstået på den måde at de to grupper – clonidin gruppen og placebo gruppen – var ens ifht alder, køn osv

I Clonidin gruppen var forekomsten af uro efter operationen betydeligt mindre end i placebogruppen. Ligesom der blev brugt mindre smertestillende på opvågningsafdelingen og der gik længere tid før der var behov for at givet smertestillende. Forekomsten af kvalme og opkastning var også mindre, men patienterne i clonidin gruppen lå lidt længere tid på opvågningsafdelingen. Der var meget få bivirkninger og de var ligeligt fordelt imellem grupperne, hvilket også var tilfældet ved followup efter 30 dage, hvorfor vi konkluderer at clonidin kan bruges sikkert i denne patientgruppe.

Kun 20% af deltagerne var piger, hvorfor resultatet kun er signifikant hos drenge.

Artikelen udkommer i The LANCET Child and Adolscent health og kan findes på hjemmesiden www.thelancet.com under titlen “Intraoperativ clonidine for prevention og postoperative agitation in children anaesthetised with sevoflurane (PREVENT AGITATION): a randomised, placebo-controlled, double-blind trial”.